Konsten att byta tak

Lertegel, betongpannor eller plåttak?

Man ställs inför många val när man ska lägga nytt tak på sitt hus. Val av tak har inte bara en viktig funktion för huset, utan påverkar också utseendet i mycket stor utsträckning. Idag är troligen utseendet ett minst lika viktigt beslut för de flesta som ska byta ut eller lägga nytt tak. Självfallet har också alla dessa alternativ sina för- och nackdelar utöver sina estetiska attribut. Tingvalla Byggtjänst vill vara med våra kunder från start till mål och därför ska vi försöka reda ut några av de vanligaste frågorna och begreppen som dyker upp i samband med att takläggning ska ske.

Hittar du inte svaret på din fråga nedan? Ring eller maila oss så reder vi ut.

Materialvalet

Att välja typ av tak

Det finns idag en stor mängd olika alternativ när det kommer till att välja taktyp. De vanligaste typerna av tak är takpannor (antingen betongpannor eller lertegelpannor), plåttak eller papptak. Det finns dock en stor mängd andra mindre vanliga alternativ så som vasstak, takshingel, torv och skiffer men flera av dessa kräver mer underhåll eller en specialist på den specifika taktypen, något som många gånger kan vara både dyrt och svårt att hitta.

När du ska välja tak är det viktigt att fundera på vilka egenskaper som är viktiga för just dig. Ska taket vara lättskött, ha lång livslängd, bevara ett äldre hus charm, passa in i detaljplanerat område, eller helt enkelt bara vara tätt och väldigt vackert?

Lång livslängd & oslagbar charm

Lertegeltak

Lertegeltak (eller tegeltak, som det ofta kallas) är en riktig klassiker och därför också en favorit för många. En av våra vanligaste taktyper, även om det många gånger får stå åt sidan för betongpannor eller plåttak. Lertegeltak syns ofta på äldre hus och ger ett levande intryck där åldrandet också sker med stil. Varje panna är unik och det kan således krävas mer arbete vid läggningen, men utfört på rätt sätt är detta en otrolig investering för fastigheten. Ett tegeltak kan med rätt underhåll nå en livslängd på närmare 100år.

Lertegelpannorna finns också i en mängd utföranden när det gäller färg o form. Gemensamt är dock att de väger betydligt mindre än betongpannor, samt att de varken rostar eller bleknar med åren. Dessutom är de gjorda av äkta naturmaterial i form av bränd lera vilket självfallet är en viktig egenskap i sig.

Värt att tänka på om man funderar på att lägga lertegeltak är dock att underlagspappen som idag används oftast inte håller mer än ungefär halva tiden. Detta gör att man efter 40-60 år behöver lägga ny papp samt lägga om bär- och ströläkt. Själva tegelpannorna kan då läggas tillbaka efter kontroll och tvättning.

Hög precision & kostnadseffektivt

Betongpannor

Betongpannor har funnits sedan början av 1900-talet och är idag kanske det vanligaste valet av takmaterial på villor i Sverige. Pannor finns dessutom i ett antal olika utföranden, som 1-kupiga, 2-kupiga och släta. Materialkvaliteten har också successivt utvecklats och har idag nästan lika lång hållbarhet som tegel.

Det finns många fördelar med betongpannor på tak. Det är ett naturligt, starkt och lätthanterligt material eftersom de är tillverkade med hög precision och således lätta att lägga. Vidare finns betongpannor i en mängd ytbehandlingar - så som glans - och färger vilket gör att valmöjligheterna är många. Om underlagsarbetet görs noggrant- och du håller koll på underlagstak och läkt - har du ett tak som håller i många årtionden framöver.

Ett alternativ vid låg taklutning

Fibercementpannor

Fibercementpannor är ett alternativ för de byggnader som har en låg lutning på taket. De är förvillande lika tegelpannor på håll. Skivorna är vågade och är lätta att kapa. Antalet skarvar är mycket litet och taket blir med rätt läggningsteknik helt tätt.

Fibercementpannor har också fördelen att de väger mycket lite jämfört med tegel- och betongpannor. De är också ett prisvärt alternativ som håller länge.

Klickbar lättviktare

Plåttak - bandtäckt plåt & takpanneplåt

Plåttak är också ett bra alternativ som mycket väl kan vara både tåligt och vackert, så länge takläggningen görs på rätt sätt med bra underlag. Plåttak fungerar dessutom bra på de allra flesta tak, med undantag för tak med mycket liten taklutning, inåtlutande eller helt plana tak. Begränsningarna varierar mellan olika fabrikat och tjocklekar på tak, varpå möjligheterna bör utredas i varje specifikt fall.

Taken är som sagt hållbara men även plåt kan behöva lite underhåll med jämna mellanrum. Framför allt innebär underhållet att säkerställa att inget organiskt material som kan binda fukt ligger på taket, då detta kan ge upphov till rostangrepp. Äldre tak, där färgen kan ha flagnat, behöver också målas om. I övrigt är taken mycket lätta att hålla rena och de har dessutom många gånger låg ytfriktion, vilket gör att snö många gånger glider av taket av sig själv. Detta är många gånger en bra egenskap då det avlastar takkonstruktionen och minskar risken för att manuell skottning av taket krävs.

Även plåttak finns i ett antal olika varianter, där priserna skiljer betydligt. Ett handfalsat plåttak är betydligt dyrare än moderna bandtäckta tak eller tak med klickfunktion. Vidare finns en mängd olika färger och plåttjocklekar, vilka såklart också påverkar takets slutliga bärighet.