Att tänka på vid takbyte

7 vanliga misstag vid takbyte

En takrenovering är en dyr investering som du får leva med länge. Ett trick för att lyckas med takomläggningen är att undvika de misstag som andra redan gjort. För misstag när det kommer till taket kan bli dyra, och ge tråkiga efterverkningar. Här kommer några vanliga missar, som lätt kan åtgärdas.

Taket har inte ventilerats på rätt sätt

Undertaket är en viktig del av takkonstruktionen. Det är viktigt att undertaket läggs på rätt sätt för rätt typ av yttertak. Det gäller särskilt om vinden tilläggsisolerats eller andra energibesparande åtgärder utförts.

Fukt på insidan av taket kan leda till mögelproblem och röta. Ibland behövs luftspalt, ibland behövs ångspärr för att få takets undersida att hålla sig torrt och helt. Ta reda på vad som gäller just för det tak du tänker lägga.

Vindavledare
Takbeläggningen passar inte huset

Yttertaket syns och märks. Fel färg och material på taket kan göra att huset ser märkligt ut. Anpassa takets utseende efter den hustyp just du har.

Vilken typ av tak och vilka plåtar/pannor som används ska också anpassas till takets konstruktion och lutning. Särskilda plattor kan krävas om lutningen är skarp, medan pannor kanske inte alls kan användas om taket är låglutande.

Fråga gärna oss som fackman om vilket tak som passar bäst för just ditt hus.

Oerfarna ger sig på att lägga taket själv

Det krävs handlag, noggrannhet och precision för att lägga ett tak på rätt sätt. Många försöker komma undan billigare genom att byta taket själva. Det går kanske bra på mindre uthus, men när det kommer till villan kan det ge stora problem för den som inte kan sin sak. Dåligt lagda tak kan kosta skjortan, och betänk också att takläggning är ett tidsödande och riskfyllt arbete.

Takläggaren är en slarver

Takläggarens yrkesskicklighet och noggrannhet avgör slutresultatet. En takläggare som slarvar med detaljerna levererar också ett tak som inte håller i längden. Det kan till och med läcka dag ett, för att beslagen inte håller tätt. Ta alltid flera referenser när du ska välja takläggare och kontakta dessa innan du väljer takläggare.

Tingvalla Byggtjänst är certifierade Monier Takpartners för din och vår säkerhet. Läs mer om vad detta innebär nedan.

Monier Takpartner
Försäkringarna täcker inte

Då en takomläggning är riskfyllt och då ett felaktigt utförande kan innebära skador på huset gäller det att det finns ordentliga försäkringar som täcker såväl människor som byggnation. Kolla alltid upp detta innan något görs åt taket, oavsett om du lägger själv eller låter någon annan lägga taket. När du anlitar oss på Tingvalla Byggtjänst så kan du alltid känna dig trygg i att vi uppfyller lagar, att vi har alla erforderliga behörigheter, försäkringar och sist men inte minst att vi är utbildade i allt vi utför på er fastighet. Det vi inte utför själva tar vi in duktiga underentreprenörer för att hjälpa oss genomföra.

Många betalar för mycket

Våra offerter tål att jämföras, ta gärna in flera offerter och gå noga igenom vad som ingår i den. Tänk bara på att billigast inte alltid är bäst. Att välja en seriös hantverkare lönar sig. Vi är utbildade av våra leverantörer, vi lämnar genom vår 15-åriga tätt takgaranti en fantastisk garanti som få kan mäta sig med. Vilket innebär garantier på både arbete och material. Händer något så kan ni känna er trygga, ni får problemet löst!

Avrinningssystemen är inte anpassade till nya taket

Ibland ändras husets takdimensioner något med det nya taket. Om hängrännor och stuprör inte hängs efter det nya takets dimensioner och form kan deras funktion minska. Risken för spillvatten runt huset ökar. Byt avrinningssystem i samband med takbytet så slipper du problem.

Vi räknar alltid med att vi demonterar det gamla avrinningssystemet i samband takrenoveringen och i våra offerter finns alltid materialet med för ett nytt avrinningssystem som vi sedan monterar. När det är dags att byta tak, då är det oftast dags att byta, låter man det gamla sitta kvar så kommer det förmodligen förstöra intrycket av ett nytt tak.